ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ពលករ​ខ្មែរ​កន្លះ​លាន​នាក់​នៅ​ថៃ​គ្មាន​ឱកាស​នឹង​ចូល​រួម​បោះឆ្នោត​ទេ

ពលករ​ខ្មែរ​កន្លះ​លាន​នាក់​នៅ​ថៃ​គ្មាន​ឱកាស​នឹង​ចូល​រួម​បោះឆ្នោត​ទេ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០២ កក្កដា ២០១៣ | ១៦:០៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា and Shane Worrell

ប្រធានបទផ្សេងៗ

យុវជនអង្គុយរង់ចាំបំពេញបែបបទចេញទៅធ្វើការនៅថៃ នៅច្រកប៉ោយប៉ែតកាលពីសប្តាហ៍មុន ហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999