ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ពលការិនី​ត្រៀម​បម្រើ​តាម​ផ្ទះ​នៅ សិង្ហបុរី ហ្វឹក​ហាត់​ការងារ

ពលការិនី​ត្រៀម​បម្រើ​តាម​ផ្ទះ​នៅ សិង្ហបុរី ហ្វឹក​ហាត់​ការងារ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៨ តុលា ២០១៣ | ១៤:៣៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា and Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ សិក្ខាកាម​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​មួយ​កន្លែង​កំពុង​ហ្វឹក​ហាត់​ធ្វើ​កិច្ចការ​ផ្ទះ ក្រោម​ការ​ឃ្លាំ​មើល​យ៉ាង​តឹងរ៉ឹង​របស់​គ្រូ​បង្ហាត់ ដោយ​អ្នក​ខ្លះ​រៀបចំ​គ្រែ​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​គេង ហើយ​អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​ហាត់​រៀបចំ​តុ​អាហារ និង​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​ហាត់​មើល​ថែ​កូន​តុក្កតា​ជ័រ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com