ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ពលរដ្ឋ​ពី​សហគមន៍​ពីរ​មក​រំឭក​ឲ្យ​សាលា​រាជធានី​ដោះស្រាយ​ដីធ្លី​និង​ផ្ទះ​សម្បែង

ពលរដ្ឋ​ពី​សហគមន៍​ពីរ​មក​រំឭក​ឲ្យ​សាលា​រាជធានី​ដោះស្រាយ​ដីធ្លី​និង​ផ្ទះ​សម្បែង

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៤ កក្កដា ២០១៣ | ១៥:០០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ បន្ទាប់​ពី​ពលរដ្ឋ​សហគមន៍​បឹងកក់​តវ៉ា​រយៈ​ពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​ផ្ទួនៗ​គ្នា នៅ​ដើម​អាទិត្យ​នេះ​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​ម្សិលមិញ ពលរដ្ឋ​សហគមន៍​៣៤៧ និង​បុរី​កីឡា​ប្រមាណ​៥០​នាក់ បាន​មក​ផ្ដុំ​គ្នា​នៅ​មុខ​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​រំឭក​អាជ្ញាធរ​ឲ្យ​ជួយ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ដីធ្លី​និង​ផ្ទះ​សម្បែង​ពួក​គាត់​ឲ្យ​ឆាប់​ខណៈ​រដូវ​ភ្លៀង​បាន​ញ៉ាំញី​ការ​រស់​នៅ​ក្នុង​ភាព​មិន​ច្បាស់​លាស់​សព្វ​ថ្ងៃ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999