ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ព្យុះ​ភ្លៀង​មួយ​មេ​សម្លាប់​មនុស្ស​៦​នាក់ បំផ្លាញ​ផ្ទះ​៦០០​ខ្នង

ព្យុះ​ភ្លៀង​មួយ​មេ​សម្លាប់​មនុស្ស​៦​នាក់ បំផ្លាញ​ផ្ទះ​៦០០​ខ្នង

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៨ មីនា ២០១៣ | ១៣:៥៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា and សែន ដាវីត

ប្រធានបទផ្សេងៗ

> ផ្លេកបន្ទោរបង្កជារន្ទះគួរឲ្យព្រឺព្រួចមួយ កើតឡើងកាលពីចុងរដូវវស្សាឆ្នាំកន្លងទៅ ម៉េង គឹមឡុង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com