ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ព្រះ​រាជអាជ្ញា មេធាវី​សន្និដ្ឋាន​ដាក់​បន្ទុក​ជន​ជាប់​ចោទ ០០២/១

ព្រះ​រាជអាជ្ញា មេធាវី​សន្និដ្ឋាន​ដាក់​បន្ទុក​ជន​ជាប់​ចោទ ០០២/១

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
៣១ តុលា ២០១៣ | ១៥:១៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កន្លែង​លក់​ភេសជ្ជៈ​នៅ​ផ្ទះ​ស្នាក់ Hostel មួយ​។

លោកស្រី Lyma Nguyen សហមេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីធ្វើការសន្និដ្ឋានក្នុងសវនាការ អ វ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com