ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​មន្ត្រី​សហជីព សាប្រ៊ីណា បី​នាក់​រង​ការ​​ព្យួរ​ការងារ

មន្ត្រី​សហជីព សាប្រ៊ីណា បី​នាក់​រង​ការ​​ព្យួរ​ការងារ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៧ វិច្ឆិកា ២០១៣ | ១៥:៤១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា and Sean Teehan

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កម្មកររោងចក្រសាប្រ៊ីណា ជួបជុំគ្នាតវ៉ាឲ្យតុលាការកំពង់ស្ពឺដោះលែងមិត្តភក្តិជាប់ចោទ ហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com