ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​យុវជន​ត្រូវ​ជំរុញ​ឲ្យ​ចូល​រួម​អភិរក្ស​សត្វ​ព្រៃ ក្នុង​ទិវា​សត្វ​ព្រៃ​ពិភពលោក

យុវជន​ត្រូវ​ជំរុញ​ឲ្យ​ចូល​រួម​អភិរក្ស​សត្វ​ព្រៃ ក្នុង​ទិវា​សត្វ​ព្រៃ​ពិភពលោក

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៣ មីនា ២០១៥ | ១៨:៥៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ផាក់ ស៊ាងលី

ប្រធានបទផ្សេងៗ

សកម្ម​ភាព​បង្ក្រាប​បទ​ល្មើស​សត្វ​ព្រៃ របស់​ក្រុម​បង្ក្រាប​ចល័ត​កន្លង​មក។ រូបថត Wildlife Alliance

ភ្នំពេញៈ យុវជន​ត្រូវ​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ចូលរួម​អភិរក្ស​សត្វ​ព្រៃ នៅ​ក្នុង​ទិវា​សត្វ​ព្រៃ​ពិភពលោក ដែល​កំពុង​តែ​បន្ត​ធ្លាក់​ចុះ​ហើយ​មាន​សត្វ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​បាន​ផុត​ពូជ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999