ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​យុវជន​នឹង​ដង្ហែ​ក្បួន​ទាមទារ​ឲ្យ​ចាប់​ខ្មាន់​កាំភ្លើង​មក​ផ្តន្ទាទោស

យុវជន​នឹង​ដង្ហែ​ក្បួន​ទាមទារ​ឲ្យ​ចាប់​ខ្មាន់​កាំភ្លើង​មក​ផ្តន្ទាទោស

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៦ តុលា ២០១៣ | ១៥:៥៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com