ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការងារ​​ថា ​ប្រាក់ខែ​គោល ១៦០ ដុល្លារ នៅ​ឆ្នាំ ២០១៨

រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការងារ​​ថា ​ប្រាក់ខែ​គោល ១៦០ ដុល្លារ នៅ​ឆ្នាំ ២០១៨

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២១ កញ្ញា ២០១៦ | ១៤:៤៦

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កម្មករ​កាត់ដេរ​ធ្វើបាតុកម្មទាមទារ​ប្រាក់ខែ​គោល ១៦០ ដុល្លារ កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១៣។

ភ្នំពេញៈ ខណៈ​​ការ​ចរចារលើ​ប្រាក់ឈ្នួល​គោល​របស់​កម្មករ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​កំពុ​ងតែ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការងារ លោក អ៊ិត សំហេង នៅ​ក្នុង​ឱកាស​ជំនួប​ជាមួយ​​​​ក្រុម​​កម្មវិធី​យុវជន​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ បាន​បញ្ជាក់ថា ប្រាក់ឈ្នួលរបស់​កម្មករកាត់ដេរនឹង​ឡើង​ទៅ​ដល់ ១៦០ ដុល្លារ​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៨។ នេះ​បើ​យោង​​តាម​​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​​របស់​រដ្ឋ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​កាល​ពី​ម្សិលមិញ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com