ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​រដ្ឋាភិបាល​ត្រូវ​បំពេញ​ថវិកា ​ដែល​ម្ចាស់​ជំនួយ​កាត់​លើ​វិស័យ​អេដស៍

រដ្ឋាភិបាល​ត្រូវ​បំពេញ​ថវិកា ​ដែល​ម្ចាស់​ជំនួយ​កាត់​លើ​វិស័យ​អេដស៍

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៧ ឧសភា ២០១៧ | ១០:១៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Yesenia Amaro

ប្រធានបទផ្សេងៗ

អ្នក​មាន​ផ្ទុក​មេរោគ​អេដស៍​នៅ​ឃុំ​រកា ស្រុក​សង្កែ ខេត្ត​បាត់ដំបង​កាលពី​ឆ្នាំ ២០១៤​។

ភ្នំពេញៈ យោង​តាម​ទិន្នន័យ​ថ្មី​របស់​អង្គការ UNAIDS ដែល​ កាសែត ​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍​ ទទួល​បាន​បង្ហាញ​ថា តាម​ការ​ប៉ាន់​ប្រមាណ​អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ​អេដស៍​ចំនួន ៩០០ ៣១៥ ​នាក់​ និង​អ្នក​ស្លាប់​ដោយសារ​មេរោគ​អេដស៍​ចំនួន ៦១៧ ៦៣៤ ​នាក់​ត្រូវ​បាន​បញ្ចៀស​ដោយ​យោង​ទៅលើ​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​នឹង​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​លើ​ជំងឺ​ដ៏កាចសាហាវ​នេះ​ដោយ​គិត​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​ ១៩៩១ ​ដល់​ឆ្នាំ ២០១៦​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com