ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​រដ្ឋាភិបាល​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​រាជការ​ជិត​ ៣ ​ម៉ឺន​នាក់​បន្ថែម​ទៀត​ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវការ

រដ្ឋាភិបាល​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​រាជការ​ជិត​ ៣ ​ម៉ឺន​នាក់​បន្ថែម​ទៀត​ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវការ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៤ មីនា ២០១៦ | ១០:១៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឡាយ សាមាន

ប្រធានបទផ្សេងៗ

មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​នៅក្នុង​ពិធី​មួយ​កន្លង​មក​។

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋាភិបាល​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ក្របខ័ណ្ឌ​មន្ត្រី​រាជការ​ស៊ីវិល មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ចសន្យា និង​បុគ្គលិក​បណ្តែត​រហូត​ដល់​ជិត ៣ ម៉ឺន​នាក់​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១៦ ដើម្បី​បំពេញ​ការងារ​នៅ​​តាម​ក្រសួង​ដែល​ខ្វះ​បុគ្គលិក​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​ ខណៈ​ដែល​​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​មើល​ឃើញ​ថា​ក្រសួង​មន្ទីរ​នានា​របស់​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​តែ​មិន​ទាន់​​​ប្រើ​ឲ្យ​អស់​សក្តានុពល​ចំពោះ​មន្ត្រី​រាជការ​ដែល​មាន​ស្រាប់​នៅ​ឡើយ​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999