ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ជន​រួម​ជាតិ​ប្រកាន់​ខ្ជាប់​នូវ​វប្បធម៌​សន្ទនា

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ជន​រួម​ជាតិ​ប្រកាន់​ខ្ជាប់​នូវ​វប្បធម៌​សន្ទនា

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២២ កញ្ញា ២០១៥ | ០៩:០៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ និង​ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ក្នុង​ពិធី​អាហារ​មិត្តភាព​កន្លង​មក​​។ រូបថត សហការី

ភ្នំពេញៈ លោក​នាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន កាលពី​ថ្ងៃ​​ចន្ទ​ម្សិលមិញ​បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ជន​រួម​ជាតិ​រួម​ទាំង​អង្គការ​អន្តរជាតិ​ និង​សង្គម​ស៊ីវិល​ជាតិ​ទាំងអស់​នៅ​កម្ពុជា​ប្រកាន់​ខ្ជាប់​នូវ «​វប្បធម៌​សន្ទនា» ដោយ​​លោក​បាន​ចាត់​ទុក​ថា​វប្បធម៌​សន្ទនា​កំពុង​ជួយ​ឲ្យ​កម្ពុជា​អភិវឌ្ឍ​ទៅ​មុខ​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com