ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​លោក អាត់ ធន់ ប្តឹង​ថា​បាន​រង​ការ​គំរាម​សម្លាប់

លោក អាត់ ធន់ ប្តឹង​ថា​បាន​រង​ការ​គំរាម​សម្លាប់

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៦ វិច្ឆិកា ២០១៣ | ១៦:១៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា and Sean Teehan

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក អាត់ ធន់ ប្រធានស៊ីខៅឌូ ហុង មិនា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com