ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សកម្មជន​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ម្នាក់​ខ្យល់​គរ​ស្លាប់​នៅ​ព្រៃវែង

សកម្មជន​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ម្នាក់​ខ្យល់​គរ​ស្លាប់​នៅ​ព្រៃវែង

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៩ មិថុនា ២០១៣ | ១៣:៥៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ព្រៃវែងៈ សកម្មជន​គាំទ្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​វ័យ​៧៣​ឆ្នាំ ម្នាក់​បាន​ខ្យល់​គរ​ស្លាប់​ភ្លាមៗ ខណៈ​ទៅ​អង្គុយ​រង់​ចាំ​ប្រតិភូ​របស់​ខ្លួន ក្នុង​វេទិកា​មួយ​នៅ​ភូមិ​រកាខ្សុក ឃុំ​មេបុណ្យ ស្រុក​ស្វាយអន្ទរ ខេត្ត ព្រៃវែង​កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com