ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សង្គម​ស៊ីវិល​ជំរុញ​ឲ្យ​គោរព​សិទ្ធិ​ជា​មូលដ្ឋាន​ ក្នុង​ការ​ចូលរួម​បោះឆ្នោត

សង្គម​ស៊ីវិល​ជំរុញ​ឲ្យ​គោរព​សិទ្ធិ​ជា​មូលដ្ឋាន​ ក្នុង​ការ​ចូលរួម​បោះឆ្នោត

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០២ ធ្នូ ២០១៦ | ០៩:៥៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឡាយ សាមាន

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក គល់ បញ្ញា (កណ្ដាល) នៅ​ក្នុង​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​កន្លង​មក។

ភ្នំពេញៈ សង្គម​ស៊ីវិល​ដែល​ធ្វើការ​ផ្នែក​បោះឆ្នោត​បាន​ជំរុញ​ដល់​រដ្ឋាភិបាល​ឱ្យ​មាន​ការ​គោរព​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ដើម្បី​ធានា​សិទ្ធិ​សេរីភាព​ជា​មូលដ្ឋាន​របស់​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ការ​ចូលរួម ​និង​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ឃុំ​សង្កាត់​ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៧ ដើម្បី​កសាង​សន្តិភាព​នៅ​កម្ពុជា​ខណៈ​សង្គម​ស៊ីវិល​​បារម្ភ​រឿង​មន្ត្រី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​​ត្រូវ​បាន​ជាប់​ឃុំ​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com