ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សហជីព​មួយ​ថា កូដកម្ម​នៅ​រោងចក្រ SL អាក្រក់​ណាស់

សហជីព​មួយ​ថា កូដកម្ម​នៅ​រោងចក្រ SL អាក្រក់​ណាស់

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៦ វិច្ឆិកា ២០១៣ | ១៦:០៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កម្មកររាប់រយនាក់តវ៉ានៅខាងមុខរោងចក្រ SL ក្នុងខណ្ឌមានជ័យ កាលពីព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ផា លីណា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999