ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ស្ត្រី​អង់គ្លេស​អាច​នឹង​ជំនួស​តំណែង​ស៊ូប៊ែរឌី

ស្ត្រី​អង់គ្លេស​អាច​នឹង​ជំនួស​តំណែង​ស៊ូប៊ែរឌី

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១២ មីនា ២០១៥ | ០៨:៥៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ សាស្ត្រាចារ្យ​ច្បាប់ សិទិ្ធ​មនុស្ស​អន្តរជាតិ ជន​ជាតិ​អង់គ្លេស​ម្នាក់ អាច​នឹង​ត្រូវ​តែង​តាំង​ជា​អ្នក​រាយការណ៍​ពិសេស​របស់​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​ស្តីពី​សិទិ្ធ​មនុស្ស​ប្រចាំ​កម្ពុជា ដែល​នឹង​ក្លាយ​ជា​ស្ត្រី ទី១ ដែល​កាន់​តំណែង​ដ៏​សំខាន់​នេះ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com