ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ស្ត្រី​រៀបការ​ទៅ​ចិន​ក្លាយ​ជា​ជន​រងគ្រោះ​នៃ​ការ​ជួញ​ដូរ

ស្ត្រី​រៀបការ​ទៅ​ចិន​ក្លាយ​ជា​ជន​រងគ្រោះ​នៃ​ការ​ជួញ​ដូរ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៤ ធ្នូ ២០១៣ | ១៥:៣០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា and Shane Worrell

ប្រធានបទផ្សេងៗ

រូបថតស្រ្តីខ្មែរដែលរៀបការប្តីទៅចិន នៅការិយាល័យប្រឆាំងភេរវកម្ម ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប៊ុត រស្មីគង្គា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com