ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ហ្វូង​អ្នក​គាំទ្រ​សាទរ​លោក សម រង្ស៊ី

ហ្វូង​អ្នក​គាំទ្រ​សាទរ​លោក សម រង្ស៊ី

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៦ កក្កដា ២០១៣ | ១៥:២៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា and Shane Worrell

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោកម៉ម សូណង់ដូ នៅលើវេទិកាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងក្រុងតាខ្មៅកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រ ហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com