ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អត្រា​អ្នក​ស្លាប់​ដោយ​ជំងឺ គ្រុនឈាម​ធ្លាក់​ចុះ ៧១%

អត្រា​អ្នក​ស្លាប់​ដោយ​ជំងឺ គ្រុនឈាម​ធ្លាក់​ចុះ ៧១%

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១១ តុលា ២០១៣ | ១៣:៥៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ មន្ត្រី​នៃ​ក្រសួង សុខាភិបាល​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា អត្រា​នៃ​អ្នក​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ជំងឺ​គ្រុនឈាម​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​រយៈ​ពេល ៩ ខែ​ដើម​ឆ្នាំ ២០១៣ នេះ មាន​ការ​ថយ​ចុះ​ច្រើន​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់​បើ​ប្រៀប​ធៀប​ទៅ​នឹង​រយៈ​ពេល​ដូចគ្នា​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com