ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អឺរ៉ុប​ចាត់​វិធានការ​ក្រុមហ៊ុន​ស្ករស​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស

អឺរ៉ុប​ចាត់​វិធានការ​ក្រុមហ៊ុន​ស្ករស​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៣ មករា ២០១៤ | ១៥:៣៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ទូ​ទូរស័ព្ទ​ក្រហម​ខ្លះ​បាន​ដើរ​តួនាទី​ជា​បន្ទប់​​ធ្វើការ​ដ៏តូច​។ AFP

ក្មេងប្រុសអាយុ ១៣ ឆ្នាំស៊ីឈ្នួលកាប់អំពៅដាំលើដីជម្លោះក្នុងឃុំអមលាំងកាលពីឆ្នាំមុន ម៉ៃ វីរៈ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com