ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អ្នក​បឹងកក់​ចាប់​គ្នា​ឯង​ប្រគល់​ឲ្យ​ប៉ូលិស

អ្នក​បឹងកក់​ចាប់​គ្នា​ឯង​ប្រគល់​ឲ្យ​ប៉ូលិស

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១០ កក្កដា ២០១៣ | ១៤:៥០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

សមត្ថកិច្ចរាជធានី ចាប់សែងស្ត្រីអ្នកភូមិបឹងកក់ ដែលធ្វើការតវ៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុន ហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

SR Digital Media Co., Ltd.
ផ្ទះលេខ៤១ ផ្លូវ ២២៨ ភូមិ៤, សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

Tel: +855 92 555 741

Email: webmasterpppost@gmail.com
Copyright © រក្សាសិទ្ធិ ដោយ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍