ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អ្នក​បឹង​ទំពុន​ប្រឈម​នឹង​ការ​អត់​ដី​នៅ​ដូច​អ្នក​បឹងកក់

អ្នក​បឹង​ទំពុន​ប្រឈម​នឹង​ការ​អត់​ដី​នៅ​ដូច​អ្នក​បឹងកក់

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៧ កញ្ញា ២០១២ | ១៦:០៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ភ្នំំពេញ ប៉ុស្តិ៍

ប្រធានបទផ្សេងៗ

អនាគតបឹងដាំត្រកួនដែលផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារនៅរាជធានី នឹងរលប់បាត់ក្នុងពេលមិនយូរទៀតទេ ផា លីណា

លំនៅដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅបឹងទំពុនប្រឈមនិងការបូមខ្សាច់លុប ផា លីណា

សកម្មភាពបូមខ្សាច់លុបបឹងទំពុន កំពុងបង្កើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ផា លីណា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999