ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​៨៣ នាក់​ស្លាប់​និង ៨​សែន​ទៀត​ត្រូវ​ជម្លៀស​ពី​គ្រោះ​ទឹកជំនន់

៨៣ នាក់​ស្លាប់​និង ៨​សែន​ទៀត​ត្រូវ​ជម្លៀស​ពី​គ្រោះ​ទឹកជំនន់

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៩ តុលា ២០១៣ | ១៥:៣៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា, សែន ដាវីត and ធិក កល្យាណ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com