ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​EDC ផ្អាក​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​​អគ្គិសនី​ក្នុង​​តំបន់​​​​ខ្លះ​នៅ​ភ្នំពេញ​ និង​ខេត្ត​​កណ្តាល

EDC ផ្អាក​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​​អគ្គិសនី​ក្នុង​​តំបន់​​​​ខ្លះ​នៅ​ភ្នំពេញ​ និង​ខេត្ត​​កណ្តាល

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០២ មិថុនា ២០១៦ | ០៩:៤៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឡាយ សាមាន

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ អគ្គិសនី​​កម្ពុជា​នឹង​​ផ្អាក​​​​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​នៅ​តាម​តំបន់​​មួយ​ចំនួន​​​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​​នៅ​ខេត្ត​កណ្តាល​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ៣ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ ៥ មិថុនា​ដើម្បី​​អនុវត្ត​​ការងារ​ជួសជុល​ផ្លាស់ប្តូរ​ដំឡើង​បរិក្ខារ និង​រុះរើ​គន្លង​​ខ្សែ​បណ្តាញ​​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​​ការ​បង្ក​លក្ខណៈ​​ងាយស្រួល​ដល់​​​ការដ្ឋាន​ពង្រីក​ផ្លូវ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com