ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​HRW រិះ​គន់​ការ​បញ្ចូល​មេ​ប៉ូលិស​ ទាហាន​ក្នុង​គណៈកម្មាធិការ​កណ្តាល CPP

HRW រិះ​គន់​ការ​បញ្ចូល​មេ​ប៉ូលិស​ ទាហាន​ក្នុង​គណៈកម្មាធិការ​កណ្តាល CPP

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៥ កុម្ភៈ ២០១៥ | ១៣:២៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ជាង សុខា and Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

សមាជិក​នៃ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ចូល​រួម​ក្នុង​មហា​សន្និបាត ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន។

ភ្នំពេញៈ យោង​តាម​ការ​វិភាគ​របស់​អង្គការ​ឃ្លាំ​មើល​សិទិ្ធ​មនុស្ស ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​បាន​បង្កើន​ចំនួន​សមាជិក​ក្នុង​គណៈកម្មាធិ​ការ​កណ្តាល​របស់​ខ្លួន​​ដល់​ទៅ ៣ ដង ដែល​មាន​ប្រតិបតិ្ត​ការ​បញ្ជា​លើ​កង​កម្លាំង​​សន្តិ​សុខ​របស់​រដ្ឋ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com