ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​UNODC ថា​កម្ពុជា​មាន​ឆន្ទៈ​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម

UNODC ថា​កម្ពុជា​មាន​ឆន្ទៈ​ប្រឆាំង​ភេរវកម្ម

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៧ ធ្នូ ២០១២ | ១៦:៣១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ការហាត់សមត្រៀមបង្ក្រាបអំពើភេរវកម្ម និងរក្សាសុវត្ថិភាព សណ្ដាប់ធ្នាប់ សន្តិសុខក្នុងសង្គមរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជា ហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999