ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រសួង​​លើក​ការ​ប្រឡង​មធ្យម​សិក្សាបឋម​ភូមិ​​ដោយគ្មាន​មូល​ហេតុ​

ក្រសួង​​លើក​ការ​ប្រឡង​មធ្យម​សិក្សាបឋម​ភូមិ​​ដោយគ្មាន​មូល​ហេតុ​

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៦ កញ្ញា ២០១៣ | ១៣:៤០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​បង្ហាញ​ពីការ​បំផ្លិច​បំផ្លាញ​សង្កាត់ Nazlet Shehadeh នៅ​ផ្នែក​ខាង​លិច​ក្រុង​រ៉ាកា​ថ្ងៃទី ១២ សីហា​។ AFP


Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999