ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​បក្ស​ប្រជាជន​ប្រារព្ធ​ខួប ៧ មករា ពេល​នយោបាយ​ឡើង​កម្តៅ

បក្ស​ប្រជាជន​ប្រារព្ធ​ខួប ៧ មករា ពេល​នយោបាយ​ឡើង​កម្តៅ

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៧ មករា ២០១៤ | ១៧:២៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Bridget Di Certo and Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

មេដឹកនាំគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ផា លីណា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com