ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​លោក​សម រង្ស៊ី សន្យា «សង្គ្រោះ​ជាតិ» ប្រសិន​បើ​ឈ្នះ​ឆ្នោត

លោក​សម រង្ស៊ី សន្យា «សង្គ្រោះ​ជាតិ» ប្រសិន​បើ​ឈ្នះ​ឆ្នោត

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២០ កក្កដា ២០១៣ | ០០:០១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
លាង ផាន់ណារ៉ា and ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងសារនយោបាយនៅចំពោះមុខសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ផា លីណា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com