ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អ្នក​បឹងកក់​ថា លោក​ហ៊ុន ម៉ាណែត​និង​អភិបាល​ក្រុង​ថ្មី​នឹង​ជួយ​បញ្ចប់​វិវាទ​ដីធ្លី

អ្នក​បឹងកក់​ថា លោក​ហ៊ុន ម៉ាណែត​និង​អភិបាល​ក្រុង​ថ្មី​នឹង​ជួយ​បញ្ចប់​វិវាទ​ដីធ្លី

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៤ កក្កដា ២០១៣ | ២០:៤៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

អ្នកភូមិបឹងកក់ដែលទទួលរងការបង្រ្កាបពីក្រុមសមត្ថកិច្ចអំឡុងពេលតវ៉ារកដំណោះស្រាយ ហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999