ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​៩ខែ​ឆ្នាំ​២០១៣​ អ្នក​ស្លាប់​ដោយ​សារ​រន្ទះ​បាញ់​កើន​ដល់​១០០​នាក់

៩ខែ​ឆ្នាំ​២០១៣​ អ្នក​ស្លាប់​ដោយ​សារ​រន្ទះ​បាញ់​កើន​ដល់​១០០​នាក់

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៩ តុលា ២០១៣ | ១៦:៣៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

រូង​រាង​រង្វង់​ជម្រៅ ៤០ ម៉ែត្រ រំលេច​ចម្លាក់​ព្រះពុទ្ធ​កម្ពស់ ១៣,៥ ​ម៉ែត្រ​។

ហុង មិនា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com