ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​CCHR រៀបចំ​កិច្ច​​ពិភាក្សា​​ស្ដី​ពី​«សិទ្ធិ​សេរី​ភាព​បញ្ចេញ​មតិ លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិនធើ​ណិត​»

CCHR រៀបចំ​កិច្ច​​ពិភាក្សា​​ស្ដី​ពី​«សិទ្ធិ​សេរី​ភាព​បញ្ចេញ​មតិ លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិនធើ​ណិត​»

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៨ កុម្ភៈ ២០១៣ | ២១:៣៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

DSC_5774

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999