ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​បង្គា​បំពង​អំពិលទុំ​ពី​ភោជនីយដ្ឋាន​ម៉ារីណាវីឡា នៅ​ប្រទេស​ថៃ

បង្គា​បំពង​អំពិលទុំ​ពី​ភោជនីយដ្ឋាន​ម៉ារីណាវីឡា នៅ​ប្រទេស​ថៃ

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៦ កក្កដា ២០១៣ | ១៦:១៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

អ្នកស្រី ណាន់ កាន់​រពីង​ធំ ១ ក្បាល​តម្លៃ ៣ ពាន់​រៀល​​។

មុខម្ហូបបង្គាបំពងអម្ពិលទុំ បែបថៃ ដែលមានរូបមន្តសាមញ្ញ ហើយងាយចម្អិន ឈឹម ស្រីនាង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com