ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​បង​ថា មីញាំ​ហឹរ​ឆ្ងាញ់​ជាប់​មាត់​!

បង​ថា មីញាំ​ហឹរ​ឆ្ងាញ់​ជាប់​មាត់​!

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
៣០ កក្កដា ២០១៣ | ១៥:៤៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ម្ចាស់ហាង បងថា បង្ហាញមីញាំកំពុងពេញនិយម ហុង មិនា

Contact PhnomPenh Post for full article

SR Digital Media
ផ្ទះលេខ៤១ ផ្លូវ ២២៨ ភូមិ៤, សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999

Copyright © រក្សាសិទ្ធិ ដោយ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍