ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ភ្លក្ស​បុកល្ហុង​ក្ដាមសេះ​ល្បី​ពី​ហាង​សម្ផស្ស​នៅ​ម្ដុំ​ទួលស្វាយព្រៃ

ភ្លក្ស​បុកល្ហុង​ក្ដាមសេះ​ល្បី​ពី​ហាង​សម្ផស្ស​នៅ​ម្ដុំ​ទួលស្វាយព្រៃ

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
៣០ កក្កដា ២០១៣ | ១៥:៥៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក​ កឹម សុខា នៅ​ពេល​ទៅ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ៤ ខែ​មិថុនា​។

បុកល្ហុងក្ដាមសេះដែលកំពុងល្បីនៅម្ដុំទួលស្វាយព្រៃ ហុង មិនា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com