ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ភ្លក្ស​អាហារ​ប្រចាំ​តំបន់​ក្នុង​ពិធី​បង្ហាញ​ម្ហូប​អាហារ​ខ្មែរ នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋានជាតិ​

ភ្លក្ស​អាហារ​ប្រចាំ​តំបន់​ក្នុង​ពិធី​បង្ហាញ​ម្ហូប​អាហារ​ខ្មែរ នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋានជាតិ​

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៨ មីនា ២០១៣ | ១៤:៣៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ក្រុមពន្លត់​អគ្គិភ័យ​ ពន្លត់​ភ្លើងនៅ​កន្លែង​វាយ​ប្រហារ​គ្រាប់​បែក​។ Afp

អាម៉ុក មកពីខេត្តបាត់ដំបង និងមីកូឡាមកពីខេត្តប៉ៃលិន គឺជាអាហារនឹងមានវត្តមានក្នុងពិធីបង្ហាញម្ហូបអាហារខ្មែរ សហការី

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com