ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​វៀតណាម​ត្រៀម​បង្កើន​បរិមាណ និង​តម្លៃ​នំ​ព្រះខែ​ឆ្នាំ​នេះ

វៀតណាម​ត្រៀម​បង្កើន​បរិមាណ និង​តម្លៃ​នំ​ព្រះខែ​ឆ្នាំ​នេះ

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១១ កញ្ញា ២០១២ | ១៤:៤៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ភ្នំំពេញ ប៉ុស្តិ៍

ប្រធានបទផ្សេងៗ

120911_21c

Contact PhnomPenh Post for full article

SR Digital Media
ផ្ទះលេខ៤១ ផ្លូវ ២២៨ ភូមិ៤, សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999

Copyright © រក្សាសិទ្ធិ ដោយ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍