ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សាច់ជ្រូក​ខ្វៃ​អំបិលម្ទេស​មាន​រសជាតិ​ប្លែក

សាច់ជ្រូក​ខ្វៃ​អំបិលម្ទេស​មាន​រសជាតិ​ប្លែក

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៩ កក្កដា ២០១៣ | ១៦:១៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

គូស្វាមី​ភរិយា​លោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ និង​លោក មាស សាលី​។

សាច់ជ្រូកខ្វៃអំបិលម្ទេសពីភោជនីយដ្ឋាន Asian Kitchen ឈឹម ស្រីនាង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com