ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ស៊ុបម្រះ​ពី​ភោជនីយដ្ឋាន White

ស៊ុបម្រះ​ពី​ភោជនីយដ្ឋាន White

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១១ កុម្ភៈ ២០១៤ | ១៦:៥៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

រូបសិចស៊ី កាលពីលើក​មុន

ស៊ុបម្រះគ្រឿងសមុទ្រចម្រុះនៅភោជនីយដ្ឋាន White ដែលស្ថិតតាមដងវិថីវ៉េងស្រេង ឈឹម ស្រីនាង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com