ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អាថ៌កំបាំង​នៃ​រសជាតិ​បាយក្ដាំង​ពិសេស​ពី​ភោជនីយដ្ឋាន​ផ្ទះ​ត្រាវ

អាថ៌កំបាំង​នៃ​រសជាតិ​បាយក្ដាំង​ពិសេស​ពី​ភោជនីយដ្ឋាន​ផ្ទះ​ត្រាវ

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៣ សីហា ២០១៣ | ១៥:៥៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

បាយក្ដាំងពិសេស នៅភោជនីយដ្ឋានផ្ទះត្រាវ ក្បែរស្ថានទូតអូស្ត្រាលី ឈឹម ស្រីនាង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com