ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​Dory Parmesan ពីហាង Xotique

Dory Parmesan ពីហាង Xotique

ម្អូបឆ្ងាញ់

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៤ មករា ២០១៤ | ១៦:៣៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោកគ្រូ មាស សេរីរិទ្ធិ អតីតនាយសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនខ្សាច់កណ្តាល។​ ប៉ាន់ រិទ្ធា​

ទិដ្ឋភាពនៅខាងមុខភោជនីយដ្ឋាន Xotique មុខម្ហូប Dory Parmesan ឈឹម ស្រីនាង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com