ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ជួបជុំ​ម៉ូតូ​ធំ​ខ្នាត​អន្តរជាតិ​លើក​ទី២​នៅ​កោះ​ពេជ្រ

ជួបជុំ​ម៉ូតូ​ធំ​ខ្នាត​អន្តរជាតិ​លើក​ទី២​នៅ​កោះ​ពេជ្រ

រថយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យា

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២២ មីនា ២០១៣ | ១៤:៥៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក លឺ ឡាយស្រេង តំណាង​សម្ដេច​ក្រុម​ព្រះ​នៅ​ឆ្នាំ ១៩៩៧។ ការី

គណៈកម្មការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងម៉ូតូធំខ្នាតអន្តរជាតិក្នុងពិធីនៅកោះពេជ្រ ឈឹម ស្រីនាង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com