ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ជើងឯក​១០​នាក់​ពី​ការ​ប្រកួត​ដាក់​បាតដៃ​ស៊ូបារុ

ជើងឯក​១០​នាក់​ពី​ការ​ប្រកួត​ដាក់​បាតដៃ​ស៊ូបារុ

រថយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យា

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២២ សីហា ២០១៣ | ១៦:០៣

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

បេក្ខជនបេក្ខនារីចូលរួមការប្រកួតដាក់បាតដៃលើរថយន្តស៊ូបារុនៅមុខផ្សារទំនើបសូរិយា រាជធានីភ្នំពេញ ឈឹម ស្រីនាង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com