ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ទូរទស្សន៍​សាំស៊ុង UHD ខ្នាត​យក្ស​តម្លៃ​$៣៤៩៩៩​

ទូរទស្សន៍​សាំស៊ុង UHD ខ្នាត​យក្ស​តម្លៃ​$៣៤៩៩៩​

រថយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យា

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៩ ធ្នូ ២០១៣ | ១៧:១៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

តារាសម្ដែង ម៉ាក់សែន សូនីតា និងតារាម៉ូដែល ទឹម រដ្ឋា បង្ហាញទូរទស្សន៍សាំស៊ុងស្មាតធីវី UHD ខ្នាតធំបំផុត ឈុំ ប៉េងលីន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com