ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​រថយន្ត​អណ្ដើក​ស​បង្ក​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​នៅ​ភ្នំពេញ

រថយន្ត​អណ្ដើក​ស​បង្ក​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​នៅ​ភ្នំពេញ

រថយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យា

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៥ កក្កដា ២០១៣ | ១៦:៣៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Volkswagen Beetle ស៊េរីឆ្នាំ១៩៦០ របស់សណ្ឋាគារ Le Blanc ត្រូវបានកែច្នៃ និងលាបពណ៌សក្បុស ឈឹម ស្រីនាង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com