ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​លក្ខណ​ពិសេស​របស់​រថយន្ត​អង្គរ​ឆ្នាំ​២០១៣

លក្ខណ​ពិសេស​របស់​រថយន្ត​អង្គរ​ឆ្នាំ​២០១៣

រថយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យា

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១០ មករា ២០១៣ | ១៥:១១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

រថយន្តអង្គរស៊េរីឆ្នាំ២០១៣ មើលពីខាងក្រោយ រថយន្តនេះដំណើរការដោយចរន្តអគ្គិសនី ឈឹម ស្រីនាង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com