ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​Galaxy S5 ប្រកាស​ដាក់​លក់​ជា​ផ្លូវការ​នៅលើ​ទីផ្សារ​កម្ពុជា

Galaxy S5 ប្រកាស​ដាក់​លក់​ជា​ផ្លូវការ​នៅលើ​ទីផ្សារ​កម្ពុជា

រថយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យា

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១០ មេសា ២០១៤ | ១៦:១៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

គ្រឿង​លម្អ​សម្រាប់​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​ដែល​បាន​ដាក់​លក់​យ៉ាង​ព្រោងព្រាត​នៅ​ភ្នំពេញ​។

ទូរស័ព្ទ Galaxy S5 ដែលទើបនឹងប្រកាសដាក់លក់ជាផ្លូវការសហការី

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999