ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ISUZU D-MAX លេច​វត្តមាន​ក្នុង​ពិព័រណ៍​រថយន្ត​នៅ​កោះពេជ្រ

ISUZU D-MAX លេច​វត្តមាន​ក្នុង​ពិព័រណ៍​រថយន្ត​នៅ​កោះពេជ្រ

រថយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យា

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២១ មីនា ២០១៣ | ១៤:១៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

រថយន្ត ISUZU-DMAX ស៊េរីឆ្នាំ២០១៣ មានវត្តមាននៅពិព័រណ៍ឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ សេត គឹមសឿន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com