ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​MAZDA បង្ហាញ​ស៊េរី​២០១៤​មុន​សម្ពោធ​ទីតាំង​ថ្មី

MAZDA បង្ហាញ​ស៊េរី​២០១៤​មុន​សម្ពោធ​ទីតាំង​ថ្មី

រថយន្តនិងបច្ចេកវិទ្យា

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៤ កក្កដា ២០១៣ | ១៦:១៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

រថយន្ត Mazda CX-5 ស៊េរីឆ្នាំ២០១៤ បង្ហាញខ្លួនក្នុងពិព័រណ៍រថយន្តនៅប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះ មកដល់កម្ពុជាហើយ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com